ساختمان ویلایی مهستان

 ویلای مهستان در زمینی به مساحت تقریبی ۹۱۵ مترمربع در محله شهرک غرب واقع شده است. این پروژه بهانه ای شد برای ایده احیای دستگاه زیبایی شناسی کهن ایرانی و ترجمان آن به زبان امروزین معماری در قالبی به روز و منطبق با خواست کارفرما. به این منظور دستگاه زیبایی شناسی تمدن ۶۰۰۰ ساله جیرفت که در هنگام طراحی این پروژه، مدت زیادی از کشف آن و چاپ مستندات مربوط به آثار هنری آن نمیگذشت، دست مایه تحقق این ایده شد. ایده ای که منجر به رمزگشایی از زیبایی شناسی مستندات معماری و آثار هنری این تمدن در تزیینات، تناسبات و طراحی اجزا شد و بر اساس نیازهای این زمانی پروژه در طراحی بنا به کار بسته شد. این پروژه در سال ۱۳۹۳ شروع به طراحی و در تابستان ۱۳۹۶ پایان یافت.

موقعیت

تهران، شهرک غرب

مساحت

۱۵۰۰ مترمربع

کارفرما

آقای حمید صباحی

ساختمان ویلایی مهستان

منبع الهام این پروژه معماری جیرفت بوده که یکی از ناشناخته ترین و اسرارآمیزترین تمدن های بشری است و از کشف آن کمتر از یک دهه می گذرد. در این پروژه شاخصه های معماری جیرفت که با بررسی و مطالعه آثار هنری باقی مانده از آن دوره استخراج شده، در عناصر مختلف پروژه به چشم میخورد و در عین حال که نگاهی تاریخی دارد با نیازهای روز یک ویلای مسکونی مدرن خود را تطبیق داده است. این پروژه در سال ۱۳۹۳ شروع به طراحی و در تابستان ۱۳۹۶ پایان یافت.

  •        گروه طراحی و نظارت: پرستو پروین ، شهریار قاسمی، شهرزاد شهنام، پانته آ رضوانی‌پور، ارغوان عبدی‌راد، شقایق ابریشمی، فاطمه محمدپور، شهرزاد نیکبخت، مریم ربیعی
  •         تعداد طبقات: ۴ طبقه
  •          امکانات: زیرزمین ۲- ( مجموعه استخر ، جیم ) ، زیرزمین ۱- ( پارکینگ ، اتاق سرایدار و رختشورخانه و انباری ها و کمد فصلی)، همکف و اول ( فضاهای اقامتی) و بام سبز
  •         مجری: آقای رضا کاظمی

پروژه مذکور مشتمل بر 30 واحد مسکونی از 80 متری تا 300 متری بوده که در قالب 5 طبقه 6 واحدی طراحی شده و سه طبقه تحتانی نیز به فضاهای عمومی اختصاص یافته است.

ساختمان مسکونی نیاوران

 ویلای مهستان در زمینی به مساحت تقریبی ۹۱۵ مترمربع در محله شهرک غرب واقع شده است. این پروژه بهانه ای شد برای ایده احیای دستگاه زیبایی شناسی کهن ایرانی و ترجمان آن به زبان امروزین معماری در قالبی به روز و منطبق با خواست کارفرما. به این منظور دستگاه زیبایی شناسی تمدن ۶۰۰۰ ساله جیرفت که در هنگام طراحی این پروژه، مدت زیادی از کشف آن و چاپ مستندات مربوط به آثار هنری آن نمیگذشت، دست مایه تحقق این ایده شد. ایده ای که منجر به رمزگشایی از زیبایی شناسی مستندات معماری و آثار هنری این تمدن در تزیینات، تناسبات و طراحی اجزا شد و بر اساس نیازهای این زمانی پروژه در طراحی بنا به کار بسته شد. این پروژه در سال ۱۳۹۳ شروع به طراحی و در تابستان ۱۳۹۶ پایان یافت.

کارفرما:  آقای حمید صباحی

موقعیت:  تهران ٬‌شهرک غرب

مساحت: ۱۵۰۰ مترمربع

ساختمان ویلایی مهستان

منبع الهام این پروژه معماری جیرفت بوده که یکی از ناشناخته ترین و اسرارآمیزترین تمدن های بشری است و از کشف آن کمتر از یک دهه می گذرد. در این پروژه شاخصه های معماری جیرفت که با بررسی و مطالعه آثار هنری باقی مانده از آن دوره استخراج شده، در عناصر مختلف پروژه به چشم میخورد و در عین حال که نگاهی تاریخی دارد با نیازهای روز یک ویلای مسکونی مدرن خود را تطبیق داده است. این پروژه در سال ۱۳۹۳ شروع به طراحی و در تابستان ۱۳۹۶ پایان یافت.

  •        گروه طراحی و نظارت: پرستو پروین ، شهریار قاسمی، شهرزاد شهنام، پانته آ رضوانی‌پور، ارغوان عبدی‌راد، شقایق ابریشمی، فاطمه محمدپور، شهرزاد نیکبخت، مریم ربیعی
  •         تعداد طبقات: ۴ طبقه
  •          امکانات: زیرزمین ۲- ( مجموعه استخر ، جیم ) ، زیرزمین ۱- ( پارکینگ ، اتاق سرایدار و رختشورخانه و انباری ها و کمد فصلی)، همکف و اول ( فضاهای اقامتی) و بام سبز
  •         مجری: آقای رضا کاظمی