1396
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1396
کاربری: مسکونی
زیربنا: 1500 مترمربع
کارفرما: آقای صباحی
همکاران: پرستو پروین، مریم ربیعی، شقایق ابریشمی، شهرزاد شهنام ،پانتآ رضوان‌پور، شهریار قاسمی، ارغوان عبدی‌راد
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -