ساختمان مسکونی بیات

بدلیل شکل پ ن معماری و بجهت سادگی سطح نما ونداشتن بالکن، امکان استفاده از فضای سایه و نیمسایه را کم کرد، که نتیجه ان تنوع طرح در نما و استفاده از سنگ سنداستون کرم رنگ شد.همچنین پروفیل پنجره ها برنگ چوب است که رنگی گرم و عجین با معماری مسکونی میباشد. دستگاه پنجره ها در بخشهایی از سایه بان پوشیده شده بدلیل 1- شرایط جوی 2- تزیین پنجره در بخشهایی از نما از تزییات سنگی واترجت شده برگرفته از ترمه ایرانی استفاده شده است.

موقعیت

کامرانیه

مساحت

۵۶۰۰مترمربع

کارفرما

آقای امیر حسن و محمد گیاهی و شرکا

ساختمان مسکونی بیات

در طبقه همکف از مصالح متفاوت استفاده شده (سنگ رنگین تر برای تاکید بر بخش ورودی) سطح نما به اندازه3.20 عقب نشسته بجهت تداوم بصری در بخش پیاده رو و هم دعوت کنندگی برای مخاطب به سمت ورودی. نمای همسایه نسبتا هندسی و ساده است بهمین جهت سعی شده تطابق نسبی با نمای همسایه ایجاد شود. در بخشهایی بین پنجره ها ورق فلزی کار شده که در سطح نما،در تلفیق با سایه بان سعی بر یاداوری بهره گیری از پوششهای ورق در سابقه نماسازی کوچه های شمیران دارد که احتما مجهز به رنگهای مسی میباشد. در طراحی نرده پیش بینی جاگلی در نظر گرفته شده که با هماهنگی مدیریت ساختمان گلکاری انجام شود

  •          گروه طراحی و نظارت: محمدرضا نیک بخت٬ مژگان بخشنده
  •          تعداد طبقات: ۱۳ طبقه (۳ طبقه زیرزمین – ۹ طبقه روی همکف)
  •          امکانات: لابی٬ سالن اجتماعات٬ استخر٬ سونا٬ سونا٬ سالن ورزش٬ بام سبز
  •          مجری: آقای مهندس هومن بینا

ساختمان مسکونی بیات

بدلیل شکل پ ن معماری و بجهت سادگی سطح نما ونداشتن بالکن، امکان استفاده از فضای سایه و نیمسایه را کم کرد، که نتیجه ان تنوع طرح در نما و استفاده از سنگ سنداستون کرم رنگ شد.همچنین پروفیل پنجره ها برنگ چوب است که رنگی گرم و عجین با معماری مسکونی میباشد. دستگاه پنجره ها در بخشهایی از سایه بان پوشیده شده بدلیل 1- شرایط جوی 2- تزیین پنجره در بخشهایی از نما از تزییات سنگی واترجت شده برگرفته از ترمه ایرانی استفاده شده است.

کارفرما: آقای امیر حسن و محمد گیاهی و شرکا

 

موقعیت:  کامرانیه

مساحت: ۵۶۰۰۰ مترمربع

ساختمان مسکونی بیات

  •          گروه طراحی و نظارت: محمدرضا نیک بخت٬ مژگان بخشنده
  •          تعداد طبقات: ۱۳ طبقه (۳ طبقه زیرزمین – ۹ طبقه روی همکف)
  •          امکانات: لابی٬ سالن اجتماعات٬ استخر٬ سونا٬ سونا٬ سالن ورزش٬ بام سبز
  •          مجری: آقای مهندس هومن بینا