بیات

جوایز

  • معمار: محمدرضا نیکبخت
  • سال ساخت: 1395
  • کاربری: مسکونی
  • زیربنا: 5551.57 متر مربع
  • کارفرما: آقای گیاهی و شرکا
  • همکاران: مژگان بخشنده، پرستو پروین، آرزو آروند
  • موقعیت: ایران، تهران، کامرانیه، خیابان بیات