1395
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1395
کاربری: مسکونی
زیربنا: 5551.57 متر مربع
کارفرما: آقای گیاهی و شرکا
همکاران: مژگان بخشنده، پرستو پروین، آرزو آروند
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -