سرو

جوایز

این ساختمان که در منطقه ی نیاوران قرار دارد، در زمینی به مساحت 500 متر مربع، در دو طبقه ی زیرزمین شامل استخر و پارکینگ، لابی همکف و پنج طبقه ی مسکونی، در مجموع با 2500 متر زیربنا طراحی و اجرا شده است. یکی از ویژگی‌های این پروژه، حفظ و نگهداری یک درخت سرو چهل ساله است که در زمین طرح وجود داشت. طراحی به گونه‌ای انجام شده که این درخت در نمای ساختمان جای گیرد و به مهمترین شاخصه‌ی بنا تبدیل شود.

نمای ساختمان با آجر قرمِز دست ساخت اجرا شده و بند عمودی بین آجرها با نقشی تزئینی، ُمهر شده است. این نماسازی، علاوه بر ایجاد بافت و سایه روشن در نمای آجری، به نوعی یکی از تکنیک‌های معماری ایرانی در عهد سلجوقی و ایلخانی را احیاء کرده است.