1380
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1380
کاربری: مرمت و احیا
زیربنا: 500 متر مربع
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
همکاران: شهرام بهزادیان، حمید جهانبخش
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -

طرح مرمت و احیای خانه‌ی توفیقی (نخستین شهردار زنجان در دور‌ه‌ی پهلوی اول) در سال 1377 تهیه و به صورت فشرده در مدت زمان حدود شش ماه اجرا شد. این پروژه شامل مطالعات و شناخت، آسیب‌شناسی، طرح مرمت کالبدی، و طرح احیاء است. در طرح احیاء، برای این بنا کاربری موز‌ه‌ی شهدا در نظر گرفته شد و بر همین اساس فضاها و دکوراسیون داخلی موردنیاز طراحی و اجرا شد‌ه‌است.