نگاران

جوایز

این پروژه در سال 1375 در خیابان مقدس اردبیلی تهران و در محدود‌ه‌ی میدان الف طراحی و اجرا شد‌ه‌است. در نمای این بنا از مصالح متنوعی چون آجر قرمز دست‌ساخت، سنگ، چوب و فلز استفاده شد‌ه‌است. ترکیب‌بندی متناسب موجب شده که علی‌رغم تعدد و تنوع مصالح، همگونی و توازن قابل‌قبولی در نمای این بنا به‌وجود آید.