درباره ما

diver

تاریخچه

مهندسان مشاور زندیگان از سال ۱۳۸۱ به‌صورت رسمی ثبت شده‌است. چنان که از این نام نیز بر می‌آید، فعالیت این مشاور در هر دو زمینه‌ی معماری و مرمت است.در حوزه‌ی معماری، بیش‌ترین فعالیت این مشاور در بخش معماری مسکونی بوده‌است؛ هرچند که در حوزه‌های معماری اداری، صنعتی، فرهنگی و مذهبی نیز طرح‌هایی را به انجام رسانیده‌است. در زمینه‌ مرمت بناهای تاریخی، در دهه‌های هفتاد و هشتاد، در حوزه‌های طراحی و اجرا به‌صورت توأمان فعالیت داشته‌است. اما در سال‌های اخیر بیش‌تر، پروژه‌های مطالعات و طرح مرمت و احیاء را در دستور کار قرار داده‌است. اعضای هیئت مدیره مهندسان مشاور مرمت و معماری زندیگان عبارتند از: آقای مهندس محمدرضا نیک بخت٬ آقای مهندس شهرام بهزادیان٬ آقای مهندس کیوان ورقایی٬ آقای مهندس مجتبی فتحی و آقای دکتر یاسر موسی پور.

مبانی نظری

انتشارات

کتاب خانقاه و آرامگاه چلبی‌اوغلو، تجربه‌ای در مرمت و احیاء

سال انتشار: ۱۳۸۸

کتاب معماری اجزا – جلد اول

سال انتشار:  ۱۳۹۳

وب سایت کتاب معماری اجزا

همکاران

لیست کارکنان شرکت مهندسان مشاور مرمت و معماری زندیگان

diver
کیوان ورقایی

کیوان ورقایی

الیاس عبدالکریم احمدی

الیاس عبدالکریم احمدی

مرجان اسماعیل زاده

مرجان اسماعیل زاده

مریم ربیعی

مریم ربیعی

شهرزاد شهنام

شهرزاد شهنام

مجتبی فتحی

مجتبی فتحی

محمد یاسر موسی پور

محمد یاسر موسی پور

مژگان بخشنده

مژگان بخشنده

فاطمه محمد پور

فاطمه محمد پور

شهرزاد نیک بخت

شهرزاد نیک بخت

روح الله اسدی پور

روح الله اسدی پور

شهرام بهزادیان

شهرام بهزادیان

سپیده مرشد امامی

سپیده مرشد امامی

شهریار قاسمی اصفهانی

شهریار قاسمی اصفهانی

سولماز رستمی

سولماز رستمی

بیتـا برنا

بیتـا برنا

کاوه علی ین

کاوه علی ین

محمدرضا نیک بخت

محمدرضا نیک بخت

مهتا حیدری

مهتا حیدری

شقایق ابریشمی

شقایق ابریشمی

پرستو پروین

پرستو پروین

ارغوان عبدی راد

ارغوان عبدی راد