1398
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1398
کاربری: مسکونی
زیربنا: 6200 متر مربع
کارفرما: آقای شیرزاد
همکاران: نسیم باقری، شهرزاد نیکبخت،مژگان بخشنده، شهرزاد شهنام، معصومه ترخیصی
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -