1398
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1398
کاربری: مسکونی
زیربنا: 6200 متر مربع
کارفرما: آقای شیرزاد
همکاران: نسیم باقری، معصومه ترخاصی، شهرزاد شهنام، مژگان بخشنده، شهرزاد نیکبخت
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -