سپند

جوایز

  • معمار: محمدرضا نیکبخت
  • سال ساخت: 1396
  • کاربری: مسکونی
  • زیربنا: 5368 متر مربع
  • کارفرما: یوسف کاظمی، محمدرضا کاظمی
  • همکاران: شقایق ابریشمی، مژگان بخشنده، شهرزاد شهنام، سولماز رستمی، ارغوان عبدی‌راد
  • موقعیت: ایران، تهران، آجودانیه، خیابان سپند