1400
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: در حال ساخت
کاربری: مسکونی
زیربنا: 4417 متر مربع
کارفرما: آقای غفارزاده
همکاران: ساینا افشار
مشاور سازه: آقای سجادیان
مشاور تاسیسات: شرکت سپید
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -