مجتمع رامسر

جوایز

  • معمار: محمدرضا نیکبخت
  • سال ساخت: در حال ساخت
  • کاربری: مسکونی
  • زیربنا: 4417 متر مربع
  • کارفرما: آقای غفارزاده
  • همکاران: ساینا افشار
  • مشاور سازه: آقای سجادیان
  • مشاور تاسیسات: شرکت سپید
  • موقعیت: ایران، استان مازندران، رامسر، جاده اربکله