1396
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1396
کاربری: مسکونی
زیربنا: 5081 متر مربع
کارفرما: آقای رفیعیان
همکاران: مژگان بخشنده، بیتا برنا
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -