1400
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: در حال ساخت
کاربری: رفاهی-تفریحی
زیربنا: 967متر مربع
کارفرما: آقای محمدی
همکاران: شهرزاد نیکبخت
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -

زمین پروژه در بخش انتهای راسته بازار سوق واقف محله الوکره واقع شده است.

از اهداف این پروژه توجه به ضوابط و قوانین شهری (مجاورت با بافت تاریخی سوق واقف) و محدودیت های هندسی سایت میباشد. در عین حال،  با توجه به اینکه این مکان یک رستوران ایرانی است از جهت شخصیت بنا، هدف تلفیقی از روح معماری بومی و اقلیمی منطقه با نیم نگاهی به سلیقه معماری حاشیه خلیج فارس ایران در نظر گرفته شده است. این خصوصیات در شکل کلی، فرم بازشوها، ارتفاع بنا، بافت و روابط بیرون و درون تجلی پیدا کرده است.

بدنه نما از مصالح بنایی با آمود خاکی رنگ و پنجره ها از گونه چوب ساج به شکل مشبک، در بخش هایی با شیشه های رنگی در نظرگرفته شده است.