ویلای لندن

جوایز

  • معمار: محمدرضا نیکبخت
  • سال ساخت: 1399
  • کاربری: طراحی داخلی، مسکونی
  • زیربنا: 450 متر مربع
  • کارفرما: آقای محمدی
  • همکاران: شهرزاد نیکبخت
  • موقعیت: انگلستان، لندن