2020
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1399
کاربری: طراحی داخلی، مسکونی
زیربنا: 450 متر مربع
کارفرما: آقای محمدی
همکاران: شهرزاد نیکبخت
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -