بوستان-نهم

جوایز

این ساختمان در قالب برج باغ طراحی شده‌است. به همین دلیل و بر اساس ضوابط، در سی درصد زمین امکان ساخت وجود داشت که این سی درصد در قالب دو برج جدا از هم طراحی شد. فضای باز میان این دو برج با یک پوسته ی نیم شفاف از فضای بیرون و بزرگراه جدا شده و در نتیجه یک فضای کنترل شده به دست آمده است. در پسِ این پوسته ی نیمه شفاف، پله‌ای سبکی است که روی آن درخت کاری شده است. به این ترتیب از محدوده  بزرگراه، این لایه‌ی سبز از خلال پوسته‌ی نیمه شفاف دیده می‌شود.

مسئله‌ی مهم این بنا محل قرارگیری آسانسورها و نحوه‌ی دسترسی به آن است. پلکان برج‌ها در هر طبقه با پل فلزی سبکی به یکدیگر متصل شده‌اند و آسانسورها در وسط این پله‌ها قرار دارد و دسترسی به آن از طریق همین عناصر سبک صورت می‌گیرد.

در نمای ساختمان تا طبقه‌ی دوم از مصالح عمده سنگ است، اما به دلیل ارتفاع زیاد، از طبقه‌ی دوم به بالا ازمصالح سبکی چون چوب، ورقه‌های فلزی و اندود ماسه سیمان استفاده شده‌است. برای قطعات چوبی نما از TermoWood استفاده شده که چوبی صنعتی و فراوری شده است و در برابر عوامل جوی مقاومت زیادی دارد.