نخجوان

جوایز

این ساختمان در زمینی به مساحت 476 متر مربع در منطقه‌ی نیاوران و خیابان مژده واقع شد‌ه‌است.‌ این پروژه دارای 7 طبقه‌ی مسکونی روی همکف و دو طبقه‌ی زیرزمین می‌باشد. هرطبقه‌ی مسکونی شامل یک واحد مسکونی 245 مترمربعی است. مساحت زیرزمین‌ها 290 متر مربع است که استخر و سوناها در زیر زمین منفی دو قرار دارند.

نمای ساختمان با آجر دست‌ساخت قرمز و تراورتن صورتی در طبقه‌ی همکف اجرا شد‌ه‌است که بندهای عمودی بین آجرها در تراز طبقات با نقش تزیینی مهر شد‌ه‌اند. در رنگ‌آمیزی نرده‌های این پروژه از رنگ‌های نقش ایرانی ترمه بهره گرفته شد‌ه‌است.