1384
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1384
کاربری: صنعتی
زیربنا: 120000 متر مربع
کارفرما: آقای رزازیان
همکاران: مهستا عشقی پور، مهسا رضایی، علی مدنی
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -

این پروژ‌ه ی صنعتی در سال 1384 با زیربنایی حدود یک‌صد و بیست هزار مترمربع در منطقه‌ی شورآباد تهران طراحی و اجرا شد‌ه است.