1390
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1390
کاربری: مسکونی
زیربنا: 6000 مترمربع
کارفرما: آقای توکلی
همکاران: آریا تحویلی
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -