1396
پیش نمایش
پیش نمایش

مدارک پروژه

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1396
کاربری: اداری
زیربنا: 12000 متر مربع
کارفرما: آقای رزازیان
همکاران: شهرام بهزادیان، مرجان اسماعیل زاده، پانتآ رضوانی، مژگان بخشنده، فاطمه محمدپور، امیر جرجانی، علیرضا ناطقی
ارائه گرافیکی: نگار خدادی
عکاس: محمدحسن اتفاق
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -