1396
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1396
کاربری: اداری
زیربنا: 12000 متر مربع
کارفرما: آقای رزازیان
همکاران: مرجان اسماعیل زاده، علیرضا ناطقی، پانتآ رضوانی، شهرام بهزادیان، امیر جرجانی، فاطمه محمدپور
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -