اسفندیار

جوایز

  • معمار: محمدرضا نیکبخت
  • سال ساخت: 1396
  • کاربری: اداری
  • زیربنا: 12000 متر مربع
  • کارفرما: آقای رزازیان
  • همکاران: شهرام بهزادیان، مرجان اسماعیل زاده، پانتآ رضوانی، مژگان بخشنده، فاطمه محمدپور، امیر جرجانی، علیرضا ناطقی
  • ارائه گرافیکی: نگار خدادی
  • عکاس: محمدحسن اتفاق
  • موقعیت: ایران، تهران، جردن، بلوار اسفندیار