دربند

جوایز

  • معمار: محمدرضا نیکبخت
  • سال ساخت: 1400
  • کاربری: مسکونی-تجاری
  • زیربنا: 17000 متر مربع
  • کارفرما: آقای گروسی
  • همکاران: مریم ربیعی، زهرا ناصرپور، شهرزاد نیکبخت، علی اعتمادی، ساینا افشار، پگاه مردانی، فاطمه محمدپور،مهسا رحمتی، علیرضا ناطقی
  • موقعیت: ایران، تهران، خیابان دربند، نبش خیابان یغما، پلاک 1