1400
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1400
کاربری: مسکونی-تجاری
زیربنا: 17000 متر مربع
کارفرما: آقای گروسی
همکاران: مریم ربیعی، زهرا ناصرپور، شهرزاد نیکبخت، علی اعتمادی، ساینا افشار، پگاه مردانی، فاطمه محمدپور،مهسا رحمتی، علیرضا ناطقی
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -