1400
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
کاربری: مسکونی
زیربنا: 32800 متر مربع
کارفرما: حمید رضایی
همکاران: شهریار قاسمی، مهتا حیدری، کیوان ورقایی، علیرضا هوشمندی، سیاوش صفری
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -