1380
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1380
کاربری: مسکونی
زیربنا: 7000 متر مربع
کارفرما: آقای مزینی
همکاران: حامد بدری احمدی
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -

اين ساختمان در زميني به مساحت 1040 متر درقطعات تفكيكي تيپ محدوده ولنجك طراحي شده است . كشيدگي طولي زمين و موقعيت قرارگيري آن ، شرايط نورگيري بنا را به عرض 16/5 متري نماي جنوبي آن محدود نموده است ايده كلي طراحي براساس جايگيري نورگير مياني در مركز ثقل بنا شكل گرفت و واحدهاي مسكوني براساس دستور طرح در دو بخش شمالي و جنوبي اين نورگير(حياط با جداره مرتفع) قرار گرفتند.