بهاران

جوایز

  • معمار: محمدرضا نیکبخت
  • سال ساخت: 1380
  • کاربری: مسکونی
  • زیربنا: 7000 متر مربع
  • کارفرما: آقای مزینی
  • همکاران: حامد بدری احمدی
  • موقعیت: ایران، تهران، ولنجک،

اين ساختمان در زميني به مساحت 1040 متر درقطعات تفكيكي تيپ محدوده ولنجك طراحي شده است . كشيدگي طولي زمين و موقعيت قرارگيري آن ، شرايط نورگيري بنا را به عرض 16/5 متري نماي جنوبي آن محدود نموده است ايده كلي طراحي براساس جايگيري نورگير مياني در مركز ثقل بنا شكل گرفت و واحدهاي مسكوني براساس دستور طرح در دو بخش شمالي و جنوبي اين نورگير(حياط با جداره مرتفع) قرار گرفتند.