1386
پیش نمایش
پیش نمایش

اطلاعات

معمار: محمدرضا نیکبخت
سال ساخت: 1386
کاربری: مسکونی
زیربنا: 2600 متر مربع
کارفرما: آقای ناهیدی
همکاران: شهرام بهزادیان، علیرضا جوانمرد، علی مدنی، علی نیما مددی
مشاهده بیشتر + مشاهده کمتر -