مجتمع مسکونی آسمانسرا

جوایز

  • معمار محمدرضا نیکبخت ، هومن بالازاده
  • همکار طراحی هاله تمدن نژاد
  • کارفرما شرکت ساختمانی دژان
  • مساحت زیربنا 54177 مترمربع
  • نظارت مهدی دلیلی-امید خاکباز
  • تیم طراحی فاز 1 معماری مهتا حیدری، چکامه تقی زاده، مونا رضوی
  • تیم طراحی فاز 2 معماری شقایق ابریشمی، مهدی دلیلی، امید خاکباز، چکامه تقی زاده، آرزو خانچی، ارغوان عبدی راد، الناز قائمیان، فاطمه رضایی، سجاد یزدانی، مهسا محمودیان
  • مشاور سازه دکتر حاتمی
  • مشاور تاسیسات برقی و مکانیکی مهندسان مشاور آزمایش و همکاران