ساختمان مسکونی بوکانی

جوایز

  • معمار محمدرضا نیکبخت
  • کارفرما محمدحسن سرباشی
  • زیربنا 13800 مترمربع
  • تعداد طبقات 4 طبقه زیرزمین، 14 طبقه روی همکف
  • همکاران طراحی کیوان ورقایی، شهریار قاسمی