کتاب خانقاه و آرامگاه چلبی‌اوغلو، تجربه‌ای در مرمت و احیاء

موس را به پایین صفحه بکشید

  • سال انتشار: 1388

مجموعه‌ی تاریخی چلبی‌اوغلو بنایی است از دوران ایلخانان مغول که در شهر سلطانیه قرار دارد. این مجموعه شامل یک آرامگاه و یک خانقاه، و منسوب به عارف چلبی‌اولو، نوه‌ی مولوی و پسر بهاءالدین‌ولد است. این بنا در دهه‌های اخیر چندین بار مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته، که انتقادهایی نیز بر برخی از آن‌ها وارد است.

این کتاب گزارشی از مطالعات و مرمت‌های صورت گرفته بین سال‌های 1378 تا 1385 خورشیدی است. این عملیات شامل مطالعات، شناخت، طراحی و اجرای عملیات مرمت و احیای مجموعه بوده که بسیاری از این موارد، حاوی نکته‌های ویژه و روش‌هایی بعضاً نو، در مداخله‌های مرمتی کشور است. هدف از نشر این گزارش این بوده که علاوه‌بر ثبت و انتقال شیوه‌های مداخله در بنا، بهانه‌ای شود تا این تجربه در معرض اظهار‌ نظر و نقد جامعه‌ی اندیشمندان، معماران و مرمت‌گرانِ بناهای تاریخی کشور قرار گیرد.