ساختمان اداری و تجاری اسفندیار


بخش عمده ی جبهه جنوبی این ساختمان که در واقع نمای اصلی آن را تشکیل میدهد، به پنجره اختصاص داده شده و در حقیقت تمامی نمای جنوبی توسط سطوح وسیع شیشه ای پوشانده شده است.همین امر باعث شده تا بار اصلی طراحی نمای این ساختمان به عهده چهار جرزی که درقسمت میانی بنا واقع شده اند، قرار بگیرد.این جرزها بر خلاف چهره قطور و سنگینی که دارند،در باطن سبک هستند. با توجه به ابعاد و هیبت نما به نظر می آمد که شایسته تر است این جرزها عریض و قطور درنظر گرفته شوند تاچهره ای خوش قواره و خوش تناسب داشته باشد.در اتودهای اولیه مصالح متفاوتی از جمله سیمان و صفحات اچ.پی.ال برای این جرزها در نظر گرفته شد.

موقعیت

جردن، اسفندیار

مساحت

۱۲۴۰۰ متر مربع


کارفرما

آقای محمود رزازیان

ساختمان اداری اسفندیار

با توجه به کاربری اداری این ساختمان از یک سو، و لزوم عدم استفاده از مصالح سنگین همچون آجر در مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، طراح صلاح دید تا از متریال های سبک تری همچون ورق فولادی استفاده کند ودرطراحی شکل این ورق ها از دیتیل ها و کنگره هایی که در کارهای آجرکاری وجود دارند بهره برد.در هشت متر پایینی این بنا که در دید افقی مخاطب قرار می گیرد، مصالح به سنگ فیروزه ای رنگ تغییر پیدا میکنند،که در حقیقت حکم ازاره ای بلند برای جرزها را پیدا می کند و از طرفی رنگی آشنا برای بیننده است.شیشه های این ساختمان به رنگ برنز میباشند تا در سیمای شهر نمود گرم تری داشته باشند و برای ورق های فولادی نیز رنگ زیتونی نسبتا گرمی در نظر گرفته شده است.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، مرجان اسماعیل زاده ، علیرضا ناطقی
  •          تعداد طبقات: ۱۸ طبقه(۶ طبقه زیر زمین – ۱۱ طبقه روی همکف)
  •          امکانات:  لابی
  •          مجری: آقای مهندس سلامت و همکاران

ساختمان اداری و تجاری اسفندیار


بخش عمده ی جبهه جنوبی این ساختمان که در واقع نمای اصلی آن را تشکیل میدهد، به پنجره اختصاص داده شده و در حقیقت تمامی نمای جنوبی توسط سطوح وسیع شیشه ای پوشانده شده است.همین امر باعث شده تا بار اصلی طراحی نمای این ساختمان به عهده چهار جرزی که درقسمت میانی بنا واقع شده اند، قرار بگیرد.این جرزها بر خلاف چهره قطور و سنگینی که دارند،در باطن سبک هستند. با توجه به ابعاد و هیبت نما به نظر می آمد که شایسته تر است این جرزها عریض و قطور درنظر گرفته شوند تاچهره ای خوش قواره و خوش تناسب داشته باشد.در اتودهای اولیه مصالح متفاوتی از جمله سیمان و صفحات اچ.پی.ال برای این جرزها در نظر گرفته شد.

کارفرما:  آقای محمود رزازیان

موقعیت:  جردن٬ خیابان اسفندیار

مساحت:  ۱۲۴۰۰ مترمربع

ساختمان اداری و تجاری اسفندیار

با توجه به کاربری اداری این ساختمان از یک سو، و لزوم عدم استفاده از مصالح سنگین همچون آجر در مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، طراح صلاح دید تا از متریال های سبک تری همچون ورق فولادی استفاده کند ودرطراحی شکل این ورق ها از دیتیل ها و کنگره هایی که در کارهای آجرکاری وجود دارند بهره برد.در هشت متر پایینی این بنا که در دید افقی مخاطب قرار می گیرد، مصالح به سنگ فیروزه ای رنگ تغییر پیدا میکنند،که در حقیقت حکم ازاره ای بلند برای جرزها را پیدا می کند و از طرفی رنگی آشنا برای بیننده است.شیشه های این ساختمان به رنگ برنز میباشند تا در سیمای شهر نمود گرم تری داشته باشند و برای ورق های فولادی نیز رنگ زیتونی نسبتا گرمی در نظر گرفته شده است.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، مرجان اسماعیل زاده ، علیرضا ناطقی
  •          تعداد طبقات: ۱۸ طبقه(۶ طبقه زیر زمین – ۱۱ طبقه روی همکف)
  •          امکانات:  لابی
  •          مجری: آقای مهندس سلامت و همکاران