ساختمان مسکونی پسیان

زمین این پروژه از تجمیع دو زمین که در جهت شمالی – جنوبی در امتداد هم قرار گرفته اند تشکیل شده است و هر کدام از بلوکهای ساختمانی با رعایت ضابطه ساخت در محدوده مجاز هر قطعه، در ۲+۶۰% زمین خود واقع شده اند و و اتصال این دو قطعه در طبقات زیر زمین تشکیل شده است، بدین ترتیب در فضای میانی دو بلوک حیاط مرکزی ای با فضایی دنج و آرام بوجود آمده است که کلیه فضاهای خصوصی هر دو بلوک مشرف به آن هستند.

موقعیت

تهران٬ خیابان پسیان

مساحت

۱۴۱۲/۵ مترمربع

کارفرما

یوسف کاظمی٬ رضا کاظمی

ساختمان مسکونی پسیان

این بنا شامل ۲۴ واحد مسکونی در دو بلوک ۶ طبقه ای بروی همکف و نیز۳ طبقه زیرزمین شامل پارکینگ ، استخر، سالن ورزشی و سونا می باشد.
نماهای اصلی دو بلوک شمالی و جنوبی شامل جرزهای عمودی از ستگ بادبر تراورتن صورتی می باشند.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، شقایق ابریشمی ، سولماز رستمی
  •          تعداد طبقات: ‍۱۰ طبقه(۳ طبقه زیر زمین -۶طبقه روی همکف)
  •          امکانات:  لابی، استخر، سونا،سالن ورزشی، بام سبز
  •          مجری:  آقای مهندس یوسف کاظمی٬ آقای مهندس محمد رضا کاظمی

ساختمان مسکونی پسیان

زمین این پروژه از تجمیع دو زمین که در جهت شمالی – جنوبی در امتداد هم قرار گرفته اند تشکیل شده است و هر کدام از بلوکهای ساختمانی با رعایت ضابطه ساخت در محدوده مجاز هر قطعه، در ۲+۶۰% زمین خود واقع شده اند و و اتصال این دو قطعه در طبقات زیر زمین تشکیل شده است، بدین ترتیب در فضای میانی دو بلوک حیاط مرکزی ای با فضایی دنج و آرام بوجود آمده است که کلیه فضاهای خصوصی هر دو بلوک مشرف به آن هستند.

کارفرما: یوسف کاظمی٬ رضا کاظمی

موقعیت:  تهران٬‌ خیابان پسیان

مساحت: ۱۴۱۲/۵ مترمربع

ساختمان مسکونی پسیان

زمین این پروژه از تجمیع دو زمین که در جهت شمالی – جنوبی در امتداد هم قرار گرفته اند تشکیل شده است و هر کدام از بلوکهای ساختمانی با رعایت ضابطه ساخت در محدوده مجاز هر قطعه، در ۲+۶۰% زمین خود واقع شده اند و و اتصال این دو قطعه در طبقات زیر زمین تشکیل شده است، بدین ترتیب در فضای میانی دو بلوک حیاط مرکزی ای با فضایی دنج و آرام بوجود آمده است که کلیه فضاهای خصوصی هر دو بلوک مشرف به آن هستند.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، شقایق ابریشمی ، سولماز رستمی
  •          تعداد طبقات: ‍۱۰ طبقه(۳ طبقه زیر زمین -۶طبقه روی همکف)
  •          امکانات:  لابی، استخر، سونا،سالن ورزشی، بام سبز
  •          مجری:  آقای مهندس یوسف کاظمی٬ آقای مهندس محمد رضا کاظمی