ساختمان مسکونی نخجوان

پروژه دارای ۷ طبقه مسکونی روی همکف و دو طبقه زیر زمین شامل استخر و سونا و پارکینگ ها می باشد. هندسه زمین و انتخاب مصالح و تزئینات بومی از موارد مهم و کلیدی در شکل گیری نمای مدرن این پروژه بوده ند؛ انحنای نما در دو بر اصلی ، متأثر از هندسه زمین و ملهم از شکل زمین باغ نخجوان است. استفاده از این منحنی امکان طراحی ما با پنجره های افقی و ممتد در دو نما را فراهم کرده ست.

موقعیت

تهران٬ خیابان نیاوران

مساحت

۲۳۰۰ مترمربع

کارفرما

آقای خسرو کاظمی و شرکا


ساختمان مسکونی نخجوان

در انتخاب مصالح، سعی شده با نگاهی امروزی از مصالح بومی استفاده شود. در این راستا، مصالح اصلی نما ، آجر دست ساز قرمز با تزیین مهر در بین بندکشی ها ، و چوب در طبقات و سنگ تراورتن صورتی در همکف انتخاب شده ست.
نرده ها، بعنوان یکی از عناصر تزئین کننده نما، با الهام از دانه های تسبیح و با بهره گیری از رنگ ترمه های اصیل ایرانی رنگ و بویی بومی به نما بخشیده ست.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، شقایق ابریشمی ، مریم حسینیون ، سعید زاهدی
  •          تعداد طبقات: ‍۱۰ طبقه(۲ طبقه زیر زمین – ۷ طبقه روی همکف)
  •          امکانات:  لابی، استخر، سونا،سالن ورزشی، بام سبز
  •          مجری:  آقای مهندس یوسف کاظمی٬ آقای مهندس محمد رضا کاظمی

ساختمان مسکونی نخجوان

در انتخاب مصالح، سعی شده با نگاهی امروزی از مصالح بومی استفاده شود. در این راستا، مصالح اصلی نما ، آجر دست ساز قرمز با تزیین مهر در بین بندکشی ها ، و چوب در طبقات و سنگ تراورتن صورتی در همکف انتخاب شده ست.
نرده ها، بعنوان یکی از عناصر تزئین کننده نما، با الهام از دانه های تسبیح و با بهره گیری از رنگ ترمه های اصیل ایرانی رنگ و بویی بومی به نما بخشیده ست.

کارفرما:  آقای خسرو کاظمی و شرکا

 

موقعیت:  تهران٬‌خیابان نیاوران

مساحت: ۲۳۰۰ مترمربع

ساختمان مسکونی نخجوان

پروژه دارای ۷ طبقه مسکونی روی همکف و دو طبقه زیر زمین شامل استخر و سونا و پارکینگ ها می باشد. هندسه زمین و انتخاب مصالح و تزئینات بومی از موارد مهم و کلیدی در شکل گیری نمای مدرن این پروژه بوده ند؛ انحنای نما در دو بر اصلی ، متأثر از هندسه زمین و ملهم از شکل زمین باغ نخجوان است. استفاده از این منحنی امکان طراحی ما با پنجره های افقی و ممتد در دو نما را فراهم کرده ست.

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، شقایق ابریشمی ، مریم حسینیون ، سعید زاهدی
  •          تعداد طبقات: ‍۱۰ طبقه(۲ طبقه زیر زمین – ۷ طبقه روی همکف)
  •          امکانات:  لابی، استخر، سونا،سالن ورزشی، بام سبز
  •          مجری:  آقای مهندس یوسف کاظمی٬ آقای مهندس محمد رضا کاظمی