ساختمان مسکونی ماکوئی پور

در طراحی این پروژه در یکی از محله های قدیمی تهران واقع شده است، سعی بر این بوده که بیشترین هماهنگی را با بستر خود برقرار کند .در نتیجه با الهام گرفتن از معماری اصیل شهر تهران که خود در دوره های پیشین خود از هویت ویژه ای برخوردار بوده است و با در نظر گرفتن واقعیت عصر خود طراحی شده است.

موقعیت

تهران٬ خیابان ماکوئی پور

مساحت

۳۳۸۱.۴۶

کارفرما

آقای قاسم طهماسبی و شرکاء

ساختمان مسکونی ماکوئی پور

مصالح به کار رفته در نمای این پروژه : آجر دست ساز، سنگ گرانیت فیروزه ای، گچ و سیمان و ورق فلزی می باشد.

  •        گروه طراحی و نظارت: محمدرضا نیک بخت ، بیتا برنا
  •         تعداد طبقات: ۵ طبقه
  •          امکانات:لابی ، سالن ورزشی ، جکوزی ، بام سبز
  •         مجری: رضا کاظمی

ساختمان مسکونی ماکوئی پور

در طراحی این پروژه در یکی از محله های قدیمی تهران واقع شده است، سعی بر این بوده که بیشترین هماهنگی را با بستر خود برقرار کند .در نتیجه با الهام گرفتن از معماری اصیل شهر تهران که خود در دوره های پیشین خود از هویت ویژه ای برخوردار بوده است و با در نظر گرفتن واقعیت عصر خود طراحی شده است.

کارفرما:  آقای قاسم طهماسبی و شرکا

موقعیت:  تهران٬ خیابان ماکوئی پور

مساحت:  ۳۳۸۱.۴۶ مترمربع

ساختمان مسکونی ماکوئی پور

مصالح به کار رفته در نمای این پروژه : آجر دست ساز، سنگ گرانیت فیروزه ای، گچ و سیمان و ورق فلزی می باشد.

  •        گروه طراحی و نظارت: محمدرضا نیک بخت ، بیتا برنا
  •         تعداد طبقات: ۵ طبقه
  •          امکانات:لابی ، سالن ورزشی ، جکوزی ، بام سبز
  •         مجری: رضا کاظمی