ساختمان مسکونی حسابی

موقعیت

خیابان مقصودبیک

مساحت

۳۷۱۰ مترمربع

کارفرما

خانم بهروزان – آقای توکلی

ساختمان مسکونی حسابی

  •         گروه طراحی و نظارت : آریا تحویلی، مریم ربیعی، پرستو پروین، ارغوان عبدی راد
  •          تعداد طبقات:  ۸  طبقه روی همکف – دو طبقه زیرزمین
  •          امکانات: بام سبز، استخر، محوطه
  •          مجری: خانم لاله سیاه، آقای نوبخت

ساختمان مسکونی حسابی

کارفرما: خانم بهروزان٬ آقای توکلی

موقعیت:  خیابان مقصودبیک

مساحت:  ۳۷۱۰ مترمرب

ساختمان مسکونی حسابی

  •         گروه طراحی و نظارت : آریا تحویلی، مریم ربیعی، پرستو پروین، ارغوان عبدی راد
  •          تعداد طبقات:  ۸  طبقه روی همکف – دو طبقه زیرزمین
  •          امکانات: بام سبز، استخر، محوطه
  •          مجری: خانم لاله سیاه، آقای نوبخت