ساختمان مسکونی ستاره گلستان

استفاده از کنسول هایی در حجم ساختمان برای ایجاد تنوع فضایی و داینامیک کردن نما و همچنین تخصیص این کنسول ها به جاگلی به بهانه ایجاد فضای سبز نه تنها فضای زنده ای را برای ساکنان فراهم می سازد بلکه زیبایی چشم انداز بنا را دو چندان می سازد. به موجب قرارگیری بنا در بین ساختمان های مسکونی به رنگ روشن، اندود روشن جهت هماهنگی با بافت اطراف در نظر گرفته شده است.

موقعیت

تهران٬ خیابان اقدسیه

مساحت

۹۲۴۷/۶۰مترمربع

کارفرما

شرکت ستاره عمران زمین

ساختمان مسکونی ستاره گلستان

استفاده از دید و منظر مناسب میدان سبز کوچک واقع در شرق بنا با ایجاد بازشو و تراس هایی در این بخش امکان نظارت والدین از حضور فرزندانشان وجود دارد.
از سوی دیگر حفظ حریم خصوصی واحد ها با استفاده از مشبک های چوبی منقش و آشنا با تیپ های متنوع که بنا به خواسته کاربر و در صورت لزوم قابلیت باز و بسته شدن برای کنترل دید و نور را داراست.

  •        گروه طراحی و نظارت: محمدرضا نیک بخت ، بیتا برنا ، شهریار قاسمی ، حسام پور صرافی ، مهدی فرج الله پور
  •         تعداد طبقات: ۹ طبقه
  •          امکانات: لابی ، سالن ورزشی ، جکوزی ، بام سبز
  •         مجری: آقای رضا کاظمی

ساختمان مسکونی ستاره گلستان

استفاده از کنسول هایی در حجم ساختمان برای ایجاد تنوع فضایی و داینامیک کردن نما و همچنین تخصیص این کنسول ها به جاگلی به بهانه ایجاد فضای سبز نه تنها فضای زنده ای را برای ساکنان فراهم می سازد بلکه زیبایی چشم انداز بنا را دو چندان می سازد. به موجب قرارگیری بنا در بین ساختمان های مسکونی به رنگ روشن، اندود روشن جهت هماهنگی با بافت اطراف در نظر گرفته شده است.

کارفرما:  شرکت ستاره عمران زمین

موقعیت:  تهران٬ خیابان اقدسیه

مساحت: ۹۲۴۷/۶۰  مترمربع

 

ساختمان مسکونی ستاره گلستان

استفاده از دید و منظر مناسب میدان سبز کوچک واقع در شرق بنا با ایجاد بازشو و تراس هایی در این بخش امکان نظارت والدین از حضور فرزندانشان وجود دارد. از سوی دیگر حفظ حریم خصوصی واحد ها با استفاده از مشبک های چوبی منقش و آشنا با تیپ های متنوع که بنا به خواسته کاربر و در صورت لزوم قابلیت باز و بسته شدن برای کنترل دید و نور را داراست.

  •        گروه طراحی و نظارت: محمدرضا نیک بخت ، بیتا برنا ، شهریار قاسمی ، حسام پور صرافی ، مهدی فرج الله پور
  •         تعداد طبقات: ۹ طبقه
  •          امکانات: لابی ، سالن ورزشی ، جکوزی ، بام سبز
  •         مجری: آقای رضا کاظمی