ساختمان مسکونی باغ بانک

موقعیت

تهران٬ قلهک

مساحت

۸۳۰۰ مترمربع

کارفرما

آقای غفارزاده

ساختمان مسکونی باغ بانک

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، مرجان اسماعیل زاده ، مژگان بخشنده
  •          تعداد طبقات: ‍۸ طبقه روی  همکف و۲ طبقه زیرزمین
  •          مجری:  مهندس هومن بینا
  •          امکانات:  لابی٬ سالن جشن

ساختمان مسکونی باغ بانک

کارفرما:  آقای غفارزاده

موقعیت: تهران٬  قلهک

مساحت: ۸۳۰۰ مترمربع

ساختمان مسکونی باغ بانک

  •         گروه طراحی و نظارت : محمد رضا نیک بخت ، مرجان اسماعیل زاده ، مژگان بخشنده
  •          تعداد طبقات: ‍۸ طبقه روی  همکف و۲ طبقه زیرزمین
  •          امکانات:  لابی٬ سالن جشن
  •          مجری:  مهندس هومن بینا