☰  MENU

طراحی پوشش آرامگاه بایزید بسطامی(۱۳۹۰)

مزار بایزید به‌نوعی نقطه‌ی عطف مجموعه‌ی تاریخی بایزید بسطامی است. اما هم‌اکنون نازل‌ترین کالبد موجود در این مجموعه، بر روی این مزار قرار دارد. مدارک و اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدا نیز فضای…

مزار بایزید به‌نوعی نقطه‌ی عطف مجموعه‌ی تاریخی بایزید بسطامی است. اما هم‌اکنون نازل‌ترین کالبد موجود در این مجموعه، بر روی این مزار قرار دارد. مدارک و اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدا نیز فضای مسقفی بر این مزار ساخته نشده‌بود؛ که این رسمی است بر مزار بزرگان طریقت که پوشش مزارشان، بی‌نهایتِ آسمان باشد. فقدان آرامگاه و بنايی مجلل بر مزار بايزيد به‌نوعی با سادگی و بی‌پيرايگی صوفيانه هم‌خوانی دارد. از سویی، شايد بتوان گفت كه كل بناهای مجموعه به‌عنوان آرامگاه وی ايفای نقش می‌كند؛ چه، در تمام متون تاریخی نیز از کلیت این مجموعه‌ی تاریخی، به‌عنوان مزار بایزید بسطامی نام برده شده‌است. اما به‌هرحال، اتاقک فلزی كنونی كه بر قبر بايزيد نصب شده در شأن شخصيت وی و اين مجموعه تاريخی نيست و بايد برچيده شود. از سویی نیز عوامل اجتماعی، فقدان پوشش بر مزار بایزید را نمی‌پسندد. از این‌رو روند طراحی پوشش مزار بایزید از ابتدای مطالعاتِ مجموعه آغاز شد.در گام نخست، اصول و ضوابطی برای طرح مزار تدوین و عوامل مؤثر در پوشش جايگزين تبیین شد. بر اساس این ضوابط و با تکیه بر مطالعات مفصلی که در مجموعه صورت گرفت، طرح حاضر از میان گزینه‌های ارائه‌شده، به‌عنوان پوشش جایگزین مورد تصویب قرار گرفت. چنان‌که هویداست، این طرح از ایجاد مقبره‌ای پرتکلف احتراز کرده، تا تأثیر بصری‌اش را در این فضای تاریخی به حداقل برساند. ازاین‌رو، شکل مزار به حداقلِ عناصر آن، یعنی دو دیوار ظریف و یک سقف مسطح تقلیل یافته‌است. چنان‌که مخاطب در نمای روبه‌رو، تنها با دو خط عمودی و یک خط افقی ظریف مواجه می‌شود. این سادگی، از سویی صحن تاریخی را کم‌تر دست‌خوش تغییر می‌کند، و از سوی دیگر نشان از ادب و تواضع این بنای نو در میان بناهای کهن دارد. به‌رغم خلوص و سادگی طرح و اندام کلی، جداره‌های این مزار به ظرافت تراش خورده‌است تا به سطوحی نغز و لطیف بدل شود و با وجه معنوی این مزار تناسب یابد.

← Prev مرمتی Itemمرمت و احیای حمام سالار سلطانیه (۱۳۷۸)

Next فرهنگی Item →کتابخانه ی حسینیه ارشاد (۱۳۸۵)