☰  MENU

ساختمان اداری تجاری شادآور (۱۳۹۲)

این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۸۹۵ متر‌مربع واقع در منطقه زعفرانیه، تقاطع خیابان مقدس ادبیلی و خیابان شاد‌آور قرار دارد. این طرح مشتمل بر سیزده طبقه روی هم‌کف است که هر طبقه شامل پنج واحد…

این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۸۹۵ متر‌مربع واقع در منطقه زعفرانیه، تقاطع خیابان مقدس ادبیلی و خیابان شاد‌آور قرار دارد. این طرح مشتمل بر سیزده طبقه روی هم‌کف است که هر طبقه شامل پنج واحد اداری و پنج طبقه زیر‌زمین می‌باشد. هم‌چنین دو واحد بزرگ تجاری ‌و لابی ورودی ساختمان‌ در طبقه‌ی هم‌کف قرار دارد. مساحت کل طرح در حدود پانزده هزار متر مربع و مساحت مفید فضاهای اداری ۷۸۰۰ متر مربع می‌باشد. طرح ساختمان به شکلی است که سه حجم خالص دیده می‌شود وبدین ترتیب سطح نورگیری بیشتری به‌وجود آمده‌است که تمامی واحد های اداری و فضاهای داخلی آن‌ها از نور مستقیم روز بهره می‌برند.

← Prev مسکونی Itemساختمان مسکونی مهرآفرین – محمودیه (۱۳۸۸)

Next اداری - تجاری Item →دربند (۱۳۹۳)