☰  MENU

ساختمان مسکونی شهرزاد – دروس (۱۳۸۸)

این پروژه در زمینی به مساحت 530 متر مربع واقع در دروس خیابان اسدی و در مجاورت سفارت اسپانیا احداث گردیده است. زیربنای پروژه 2000 متر مربع است. پروژه مشتمل بر 5 طبقه مسکونی تکواحدی…

این پروژه در زمینی به مساحت 530 متر مربع واقع در دروس خیابان اسدی و در مجاورت سفارت اسپانیا احداث گردیده است. زیربنای پروژه 2000 متر مربع است. پروژه مشتمل بر 5 طبقه مسکونی تکواحدی با مساحت 320 متر مربع می باشد. از ویژگی های خاص پروژه می توان به نمای شمالی آن که در دو پوسته اجرا شده است اشاره کرد.

همکاران: محمدرضا نیک بخت٬ شهرام بهزادیان٬ امیر منفردپور

← Prev مسکونی Itemساختمان مسکونی عدل – دروس (۱۳۸۴)

Next مسکونی Item →ساختمان مسکونی شارستان ـ پسیان (۱۳۸۵)