☰  MENU

خانه ی روستایی پارت کلا(۱۳۸۴)

این پروژه در سال ۱۳۸۴ با زیربنایی حدود ۳۰۰ مترمربع در روستایی در بخش دودانگه‌ی ساری طراحی و اجرا شده‌است. طرح، فرم، مصالح و جزئیات اجرایی این خانه با اقلیم و معماری این منطقه منطبق…

این پروژه در سال ۱۳۸۴ با زیربنایی حدود ۳۰۰ مترمربع در روستایی در بخش دودانگه‌ی ساری طراحی و اجرا شده‌است. طرح، فرم، مصالح و جزئیات اجرایی این خانه با اقلیم و معماری این منطقه منطبق است.
همکاران: محمدرضا نیک بخت٬ شیرین صمدیان

← Prev مسکونی Itemآسمان

Next مسکونی Item →ساختمان مسکونی گلستان شمالی۲ – اقدسیه (۱۳۸۹)