مهندسان مشاور معماری و مرمت زندیگان

تهران٬  خیابان ملاصدرا٬  خیابان خوارزمی

نبش بن بست میلاد٬   پلاک۲ ٬  واحد ۴

کدپستی:   ۱۴۳۵۹۱۴۱۱۵

تلفکس:   ۸۸۰۵۴۸۴۶   ۸۸۰۳۴۶۳۶

E-Mail: info@zandigan.com

Internet: www.zandigan.com

Featured مسکونی ساختمان مسکونی لاله – اقدسیه (۱۳۸۵)

Featured مسکونی ساختمان مسکونی یاسر – نیاوران (۱۳۸۰)