مهندسان مشاور معماری و مرمت زندیگان

تهران٬  خیابان ملاصدرا٬  خیابان خوارزمی

نبش بن بست میلاد٬   پلاک۲ ٬  واحد ۴

کدپستی:   ۱۴۳۵۹۱۴۱۱۵

تلفکس:   ۸۸۰۵۴۸۴۶   ۸۸۰۳۴۶۳۶

E-Mail: info@zandigan.com

Internet: www.zandigan.com

Featured مسکونی ساختمان مسکونی سیف – شهرک غرب (۱۳۸۷)

Featured مسکونی ساختمان مسکونی منصور۲ – دروس (۱۳۸۷)