☰  MENU

درباره ما

مهندسان مشاور زندیگان از سال 1381 به‌صورت رسمی ثبت شده‌است. اما آغاز فعالیت اعضای این مشاور به حدود یک دهه پیش‌تر باز می‌گردد.

در این سال‌ها، این اعضاء با چند سال سابقه‌، گرد هم آمدند و یک گروه غیر رسمی با نام گروه معماری ارگ را شکل دادند. پس از چند سال، این گروه توسعه یافت و با نام معماری و مرمت زندیگان و به عنوان یک شرکت مهندسان مشاور، به‌صورت رسمی ثبت شد.

چنان که از این نام نیز بر می‌آید، فعالیت این مشاور در هر دو زمینه‌ی معماری و مرمت است.در حوزه‌ی معماری، بیش‌ترین فعالیت این مشاور در بخش معماری مسکونی بوده‌است؛ هرچند که در حوزه‌های معماری اداری، صنعتی، فرهنگی و مذهبی نیز طرح‌هایی را به انجام رسانیده‌است.
در زمینه‌ مرمت بناهای تاریخی، در دهه‌های هفتاد و هشتاد، در حوزه‌های طراحی و اجرا به‌صورت توأمان فعالیت داشته‌است.
اما در سال‌های اخیر بیش‌تر، پروژه‌های مطالعات و طرح مرمت و احیاء را در دستور کار قرار داده‌است.

اعضای هیئت مدیره مهندسان مشاور مرمت و معماری زندیگان عبارتند از:  آقای مهندس محمدرضا نیک بخت٬ آقای مهندس شهرام بهزادیان٬ آقای مهندس کیوان ورقایی٬ آقای مهندس مجتبی فتحی و آقای دکتر یاسر موسی پور.

Featured مسکونی ساختمان مسکونی شهرزاد – دروس (۱۳۸۸)

Featured مسکونی ساختمان مسکونی سرو – نیاوران (۱۳۸۳)