☰  MENU

برج ۲۱ (۱۳۹۳)

مجموعه هرمزان در شهرک غرب پیش از انقلاب طراحی و تعدادی از برج های  آن نیز در همان دوره اجرا شده است. چند برج نیز در سال های اخیر به مجموعه افزوده شده است. طراحی…

مجموعه هرمزان در شهرک غرب پیش از انقلاب طراحی و تعدادی از برج های  آن نیز در همان دوره اجرا شده است. چند برج نیز در سال های اخیر به مجموعه افزوده شده است. طراحی بیست و یکمین و آخرین برج این مجموعه شامل ۱۲ واحد مسکونی در ۲۷ طبقه٬ یک طبقه لابی و پنج طبقه زیرزمین برای پارکینگ از سال ۱۳۹۳ توسط این مشاور و اجرای آن توسط شرکت عمران تکلار آغاز شده است. در طراحی این برج تلاش شده در کنار تفاوت های حاصل از زمانه ی اجرا و سلیقه های معمارانه٬ قرابت و تجانس با برج های قدیمی تر مجموعه رعایت شود.
همکاران: محمدرضا نیک بخت٬ کیوان ورقایی

← Prev مسکونی Itemساختمان مسکونی ماکویی پور ( ۱۳۹۳)

Next مسکونی Item →ساختمان مسکونی بهاران – ولنجک (۱۳۸۱)