☰  MENU

انتشارات

گزیده ای از انتشارات شرکت مهندسان مشاور مرمت و معماری زندیگان

طراح

فصلنامه تخصصی معماری

شماره ۸، پاییز ۱۳۹۲

بازگشتی به گفت و گوهای شماره پیشین: جایزه طراح در گام اول

محمدرضا نيك بخت ٬ ص ۳۷

 

كتاب ماه هنر

ماهنامه ی تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی كتاب – هنری

شماره ۱۴۴، شهريور ۱۳۸۹

مرمت و احيا ، نشستي پيرامون كتاب خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو

محمدرضا نيك بخت ، محمد خزایی ، محمد نقی زاده ص 4

 

فصلنامه ی معماری و ساختمان

فصلنامه ی فنی مهندسی

شماره ۱۹، تابستان ۱۳۸۸

مهندسان مشاور مطالعه و مرمت زنديگان ، محمدرضا نيك بخت ص ۸۰

 

دو ماهنامه ی معمار

دوماهنامه ی معماری

شماره ۴۳، خرداد و تير ۱۳۸۶

جزئيات در كار معماران ايرانی ، مهندسان مشاور بلشير ، محمدرضا نيك بخت … ص ۶۲

 

دو ماهنامه ی معمار

دوماهنامه معماری

شماره ۳۵، بهمن و اسفند ۱۳۸۴

معرفی و نقد معماری امروز ايران ، انجمن فرهنگي جامعه ی مهندسان معمار ايران

محمدرضا نيك بخت ص ۱۴

 

دو ماهنامه ی معمار

دوماهنامه ی معماری

۱۳۸۶ شماره ۴۵، مهر و آبان

پرديس چلبی اوغلو، مهندسان مشاور مطالعه و مرمت زنديگان ص ۶۸

 

فصلنامه ی معماری و فرهنگ

فصلنامه ی معماری و شهرسازی به زبان فارسي، انگليسی

سال سيزدهم، شماره ۴۸، تابستان ۱۳۹۱

مجموعه مسكونی نياوران ص ۱۱۰

 

فصلنامه ی معماری و شهرسازي

فصلنامه ی معماري، علمی به زبان فارسی، با چكيده به زبان انگليسی

شماره ۱۰۶-۱۰۷، بهار و تابستان ۱۳۹۱

ويژه ی معرفی آثار معماري معاصر ايران

مهندسان مشاور زنديگان ص ۶۴

 

فصلنامه ی شارستان

فصلنامه ی معماری و شهرسازی

شماره ۱۰۶-۱۰۷، بهار و تابستان ۱۳۹۱

شماره ۳۴-۳۵، زمستان ۱۳۹۰ و بهار ۱۳۹۱

ويژه نامه ی طراحی پژوهی

 

cover-chalabi

کتاب خانقاه و آرامگاه چلبی‌اوغلو، تجربه‌ای در مرمت و احیاء

سال انتشار: ۱۳۸۸

مجموعه ی تاریخی چلبی اوغلو بنایی است از دوران ایلخانان مغول که در شهر

سلطانیه قرار دارد. این مجموعه شامل یک آرامگاه و یک خانقاه، و منسوب به

عارف چلبی‌اولو، نوه‌ی مولوی و پسر بهاءالدین‌ولد است.

این بنا در دهه‌های اخیر چندین بار مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته، که

انتقادهایی نیز بر برخی از آن‌ها وارد است.

این کتاب گزارشی از مطالعات و مرمت‌های صورت گرفته بین سال‌های

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ خورشیدی است. این عملیات شامل مطالعات، شناخت، طراحی و

اجرای عملیات مرمت و احیای مجموعه بوده که بسیاری از این موارد، حاوی

نکته‌های ویژه و روش‌هایی بعضاً نو، در مداخله‌های مرمتی کشور است.

هدف از نشر این گزارش این بوده که علاوه‌بر ثبت و انتقال شیوه‌های مداخله در بنا

بهانه‌ای شود تا این تجربه در معرض اظهار‌نظر و نقد جامعه‌ی اندیشمندان، معماران و

مرمت‌گرانِ بناهای تاریخی کشور قرار گیرد.

مراکز فروش: انتشارات پرهام

 

cover-details

کتاب معماری اجزا

سال انتشار: ۱۳۹۳

کتاب معماری اجزا مجموعه ای است شامل بیش از صد دیتیل معمارانه، که توسط محمدرضا نیک بخت در دفتر معماری زندیگان، طراحی و اجرا گردیده است.این کتاب دارای هجده بخش می باشدکه هر یک از بخش های آن به تعدادی از جزئیات اجرا شده در یک پروژه اختصاص دارد.این هجده پروژه که به ترتیب زمان اجرا در کتاب مرتب شده اند، مربوط به بازه سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ می باشند.
جزئیات طراحی شده این کتاب، عناصر مختلف معماری از نرده و سایه بان گرفته تا شومینه و دستگیره را شامل می شوند که ذیل عنوان هر یک از آنها، تصاویر عکاسی شده و همچنین نقشه های مربوطه آمده است.همچنین به همراه این مدارک، توضیحاتی فنی پیرامون مصالح و شیوه های ساخت به کار رفته ذکر شده تا فهم نکات مهم در رابطه با طراحی و اجرای جزئیات آورده شده را تسهیل نماید. میتوان گفت رویکرد معمارانه و بعضا هنری بکاررفته در طراحی، دیتیل های این کتاب را از نمونه های متداول آنها متمایز می نماید.
کتاب در قطع خشتی و در قالب ۲۵۰ صفحه منتشر شده و آنچنان که مولف در پیشگفتار کتاب ذکر کرده است، جلدهای دیگری از آن، به صورت زنجیروار در آینده منتشر خواهند شد.

مراکز فروش: انتشارات پرهام، شهر کتاب و کتاب فروشی دانشکده معماری

وب سایت کتاب معماری اجزا

Featured مسکونی ساختمان مسکونی لاله – اقدسیه (۱۳۸۵)

Featured مسکونی ساختمان مسکونی یاسر – نیاوران (۱۳۸۰)